Zakres usług

Odszkodowania

Dochodzeniey należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty zarówno od sprawcy szkody, jak i ubezpieczycieli, począwszy od etapu zgłoszenia szkody, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń,
po windykację uzyskanych kwot. Potrafimy skutecznie wpłynąć na firmy ubezpieczeniowe, aby już przed procesem sądowym wypłaciły osobom poszkodowanym należyte odszkodowanie.

Prawo bankowe

Umowy kredytowe, pożyczkowe, umowy rachunków bankowych a także opracowywanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji bankowych.

Analizy kondycji przedsiębiorstw zagrożonych upadłością

Negocjacje w procedurach układowych i naprawczych, wnioski o ogłoszenie upadłości, sporządzanie środków zaskarżenia, postępowania upadłościowe.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nasze wsparcie obejmuje kompleksową obsługę pracodawców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami dotyczącymi pozwolenia na budowę, samowoli budowlanej ale również stwierdzeniami zasiedzenia nieruchomości oraz postępowaniami wieczystoksięgowymi.

Kredyty frankowe

Pozwy do Sądu w zakresie dochodzenia zwrotu nadpłat, powództwa o zwrot wszystkich wpłaconych rat kredytowych, opierając się na założeniu o nieważności całej umowy z Bankiem.

Obsługa prawna Instytutów badawczych

Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, pomoc prawna w obszarze prawa własności intelektualnej.

Zastępstwo procesowe

Usługi zastępstwa procesowego we wszystkich etapach postępowania. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu złożonych postępowań sądowych i administracyjnych.

Sprawy karne

Pomoc w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń. Prowadzenie spraw karnych obejmuje występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Opiniujemy i doradzamy w zakresie sytuacji związanych z odpowiedzialnością karną, karnoskarbową bądź wykroczeniową.

Wykształcenie i kwalifikacje

Damian Soliński

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Założycielem kancelarii jest Radca Prawny Damian Soliński, który jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studia zakończył uzyskaniem w roku 2003 dyplomu mgr prawa z wynikiem bardzo dobrym. Wcześniej, w klasie maturalnej, za bardzo dobre wyniki w nauce, został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Aplikację radcowską, zakończoną egzaminem radcowskim, odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest radcą prawnym IOŚ-PIB oraz prowadzi własną kancelarię prawną. Jest również ekspertem zewnętrznym Rzecznika Finansowego. Doradza w zakresie prawa bankowego (kredyty „frankowe”, bankowość i rynek kapitałowy), wszelkiego rodzaju odszkodowań, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa karnego prowadząc również jako pełnomocnik procesowy spory sądowe i postępowania egzekucyjne. Zdobył wszechstronne doświadczenie m.in. w opracowywaniu strategii biznesowych oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, doradzając podmiotom gospodarczym z branży naukowej, finansowej, bankowej, nieruchomości, mediów, medycznej oraz energetycznej. Uzyskał m.in. Certyfikat Szkoły Języka Angielskiego dla Prawników – Sawicki LLB oraz Centryfikat ICAN Institute Harvard Business.

Zespół/Współpraca

Zadowolonych klientów
142
Kubków kawy
681
Przeprowadzonych spraw
127
Godzin na salach sądowych
3221

Wycena porady prawnej


Blog

Poręczenie wg kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Warto więc przybliżyć funkcjonowanie poręczenia w praktyce w oparciu o regulacje prawne. Przede wszystkim poręczenie to umowa na podstawie, której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (np. banku) wykonać zobowiązanie w przypadku, gdyby dłużnik (np. kredytobiorca) swojego zobowiązania nie wykonał.  Poręczenie uregulowane jest w kodeksie cywilnym w art. 876 – 887. Jest to umowa dwustronna zawierana pomiędzy wierzycielem i poręczycielem, może być zawierana bez udziału dłużnika. Poręczyciel powinien złożyć swoje […]

10-letni okres przedawnienia roszczeń wobec dewelopera

Nabywcy lokali mieszkalnych często uważają, że mogą dochodzić od dewelopera roszczeń dotyczących wad lokalu tylko przez okres rękojmi i gwarancji. Takie stanowisko nabywców może wynika z tego, iż deweloperzy w treści aktów notarialnych najczęściej zamieszają następujące postanowienie umowne: „Deweloper ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat a […]

Zwróć uwagę na klauzule niedozwolone w umowie zawartej z deweloperem

Jeśli zamierzasz kupić lokal mieszkalny zwróć uwagę czy umowa przedstawiona przez dewelopera nie zawiera klauzul niedozwolonych. Klauzule niedozwolone, zwane również abuzywnymi, to takie postanowienia umowne, które poprzez brak precyzji, jasności stawiają Cię w gorszej pozycji kontraktowej. Klauzule niedozwolone powodują nierównomierne rozłożenie praw, obowiązków lub ryzyka między stronami, prowadzące do zachwiania równowagi kontraktowej. Są to takie postanowienia umowne, które jedną […]

Zobacz więcej