10-letni okres przedawnienia roszczeń wobec dewelopera

Posted on Posted in Blog

Nabywcy lokali mieszkalnych często uważają, że mogą dochodzić od dewelopera roszczeń dotyczących wad lokalu tylko przez okres rękojmi i gwarancji. Takie stanowisko nabywców może wynika z tego, iż deweloperzy w treści aktów notarialnych najczęściej zamieszają następujące postanowienie umowne: „Deweloper ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat a […]