Poręczenie wg kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Posted on 1 CommentPosted in Blog

Warto więc przybliżyć funkcjonowanie poręczenia w praktyce w oparciu o regulacje prawne. Przede wszystkim poręczenie to umowa na podstawie, której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (np. banku) wykonać zobowiązanie w przypadku, gdyby dłużnik (np. kredytobiorca) swojego zobowiązania nie wykonał.  Poręczenie uregulowane jest w kodeksie cywilnym w art. 876 – 887. Jest to umowa dwustronna zawierana pomiędzy wierzycielem i poręczycielem, może być zawierana bez udziału dłużnika. Poręczyciel powinien złożyć swoje […]