Analizy kondycji

Przygotowanie analiz kondycji przedsiębiorstw zagrożonych upadłością


  • uczestnictwo negocjacyjne w procedurach układowych i naprawczych
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
  • sporządzanie środków zaskarżenia: sprzeciw, zarzuty, zażalenie, skarga kasacyjna
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego