Daniel Szczubelek

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym postępowań zabezpieczających.

Zajmuję się analizą umów na etapie ich przygotowywania, prowadzeniem negocjacji treści poszczególnych postanowień, występowaniem w sporach wynikających z umów, w szczególności ubezpieczeniowych, deweloperskich oraz leasingowych.