Nieruchomości

Nieruchomości, w tym umowy deweloperskie, o prace projektowe, inwestycyjne


Rozwiązujemy problemy prawne, z którymi spotykają się inwestorzy, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy i klienci indywidualni. Zapewniamy inwestorom kompleksową obsługę prowadzonej działalności oraz wsparcie poszczególnych projektów i inwestycji.

 

  • prowadzimy postępowania administracyjne w zakresie planistyki, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, ochrony środowiska, decyzje o niezwłocznym zajęciu nieruchomości;
  • zapewniamy reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, NSA oraz przed organami administracji publicznej pierwszej instancji oraz przed organami wyższego stopnia w postępowaniach odwoławczych w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym,
  • analizujemy i negocjujemy finansowanie inwestycji z instytucjami finansowymi pod kątem umów kredytowych, zabezpieczenia, dotacji,
  • obsługujemy spory pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami oraz pomiędzy deweloperami a wykonawcami, wspólnotami mieszkaniowymi i nabywcami lokali,
  • tworzymy umowy o prace projektowe, inżynierskie i wykonawcze, nadzór inwestycyjny, umowy rezerwacyjne, deweloperskie i umowy ostateczne;
  • obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie również w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w sprawach zaległych płatności;
  • reprezentujemy klientów przez UOKIK i miejskim/powiatowym rzecznikiem praw konsumentów (niedozwolone praktyki, niedozwolone klauzule)