Obsługa prawna Instytutów badawczych

Obsługa prawna Instytutów badawczych


  • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, w szczególności przygotowywanie regulaminów ochrony własności intelektualnej, przygotowywanie projektów zarządzeń decyzji,
  • opiniowanie umów w obrocie gospodarczym,
  • pomoc prawną w obszarze prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa własności przemysłowej.