Odszkodowania

Odszkodowania


W imieniu naszych Klientów dochodzimy należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty zarówno od sprawcy szkody, jak i ubezpieczycieli, począwszy od etapu zgłoszenia szkody, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń, po windykację uzyskanych kwot. Potrafimy skutecznie wpłynąć na firmy ubezpieczeniowe, aby już przed procesem sądowym wypłaciły osobom poszkodowanym należyte odszkodowanie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • weryfikacja dokumentacji powypadkowej/szkodowej oraz określenie przysługujących roszczeń i ich możliwej wysokości
 • zgłaszanie szkód, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, w zakresie uzyskania satysfakcjonującej dla Klienta kwoty dochodzonych roszczeń
 • odszkodowania za wypadki drogowe (powypadkowe) i odszkodowania z umów ubezpieczeń
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej
 • odszkodowania za wypadki przy pracy
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych
 • odszkodowania z tytułu niewykonania umów
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę  (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej)
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej
 • reprezentacja w ramach postępowania przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym Okręgowej Izby Lekarskiej