Prawa autorskie


Obsługa procesów związanych z ochroną praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych

  • opracowanie umów i innych dokumentów związanych z przenoszeniem praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych
  • doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych, znaków towarowych, know-how
  • doradztwo w zakresie prawa prasowego, telekomunikacyjnego oraz aspektów prawnych nowych technologii komunikacji