Prawnik rodzinny

Prawnik rodzinny


  • zarządzanie i planowanie sukcesji, w tym w firmach rodzinnych;
  • planowanie i doradztwo podatkowe;
  • pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu transakcji dotyczących nieruchomości
  • zatrudnienie; prowadzenie sporów sądowych; reprezentowanie klientów w sprawach rodzinnych;
  • zarządzanie masą spadkową;
  • ochrona prywatności i zarządzanie reputacją;
  • doradztwo przy zakładaniu i prowadzeniu fundacji i stowarzyszeń;
  • sporządzanie pełnomocnictw, upoważnień lub innych dokumentów prawnych.