Prawo bankowe

Prawo bankowe


Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa bankowego. Tworzymy umowy kredytowe, pożyczkowe, umów rachunków bankowych a także zajmujemy się opracowywaniem regulaminów wewnętrznych i instrukcji bankowych.

  • prowadzimy na zlecenie naszych Klientów postępowania mediacyjne z bankami prowadzące do restrukturyzacji zadłużenia w sposób umożliwiający wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań
  • opracowujemy umowy ugody z bankami pozwalające na uniknięcie postępowań windykacyjnych przeciwko naszym Klientom
  • wyjaśniamy na zlecenie naszych Klientów pobieranie opłat i prowizji przez banki
  • negocjujemy zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych, w tym możliwości zmniejszenia sumy hipoteki, gdy przewyższa ona wartość zabezpieczonej wierzytelności (tzw. nadzabezpieczenie lub zabezpieczenie nadmierne)
  • doradzamy w zakresie sprzedaży wierzytelności bankowych
  • zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach związanych z prawem bankowym i ubezpieczeniowym,