Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Nasze wsparcie obejmuje kompleksową obsługę pracodawców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w szczególności:

 

  • zapewniamy udział w negocjacjach oraz przygotowywanie porozumień dotyczących rozwiązywania umów z członkami organów spółek, kadrą kierowniczą i poszczególnymi pracownikami;
  • przygotowujemy i opiniujemy projekty dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji, polityka antymobingowa)
  • wdrażamy procedury przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
  • prowadzimy restrukturyzację zatrudnienia, w szczególności wdrażanie procedury zwolnień grupowych,
  • reprezentujemy Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS,
  • reprezentujemy pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi.