Sprawy karne

Sprawy karne


Kancelaria oferuje Klientom fachową pomoc w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń. Prowadzenie spraw karnych obejmuje występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Opiniujemy i doradzamy w zakresie sytuacji związanych z odpowiedzialnością karną, karnoskarbową bądź wykroczeniową:

 

  • sporządzamy pisma procesowe, w tym: zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, subsydiarne akty oskarżenia, prywatne akty oskarżenia, pozwy adhezyjne, środki odwoławcze (apelacje, zażalenia), wnioski o zmianę środków zapobiegawczych, wnioski o wydanie przedmiotów wobec których zastosowano zabezpieczenia tymczasowe
  • reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniu karnym (w tym występujemy przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych)
  • dochodzimy odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przestępstwem
  • doradzamy w prawie karnym gospodarczym (działania na szkodę spółki, działania na szkodę wierzycieli, odpowiedzialność karna przedsiębiorców oraz członków zarządu, reprezentacja przed organami ścigania i sądami w zakresie przewidzianym przepisami prawa)

reprezentujemy również w charakterze pełnomocnika instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, osoby prawne oraz indywidualnych przedsiębiorców