Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne


Ze względu na wagę spraw rodzinnych oraz wpływ ich powodzenia na życie naszych Klientów i ich rodzin, dokładamy wszelkiej staranności, aby pozytywne rozstrzygnięcie spraw rodzinnych nastąpiło na etapie przedsądowym lub w początkowym stadium postępowania. W przypadku gdyby rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym nie odniosło skutku, wówczas dzięki naszym wszechstronnym usługom nie muszą Państwo w tak trudnych chwilach koncentrować się na dodatkowych formalnościach. Kompleksowo prowadzimy sprawy o:

 • orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie i z orzeczeniem winy
 • orzeczenie separacji
 • alimenty dla byłego małżonka i dla dzieci – ustalenie podwyższenie, obniżenie, uchylenie
 • alimenty od dziadków na rzecz wnuków
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodzinnych
 • przekazanie wynagrodzenia na rzecz jednego małżonka
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku, nierówne udziały
 • umowy majątkowe – intercyza
 • sprawy mieszkaniowe – sposób korzystania, eksmisje
 • rozliczenia związków nieformalnych – konkubinat
 • o podział majątku wspólnego
 • rozliczenie nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków
 • rozliczenie majątku konkubentów
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • zezwolenia na dokonanie czynności w majątku wspólnym małżonków
 • pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym
 • władzę rodzicielską, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • kontakty rodziców z dziećmi
 • ustalenie ojcostwa i macierzyństwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa i zaprzeczenia ojcostwa
 • adopcję (przysposobienie) stwierdzenie nabycia spadku z ustawy.