Zastępstwo procesowe

 

Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed wszystkimi sądami i urzędami


Kancelaria świadczy usługi zastępstwa procesowego we wszystkich etapach postępowania. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu złożonych postępowań sądowych i administracyjnych.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, w tym w postępowaniu grupowym (pozwy zbiorowe), Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

Prawnicy Kancelarii posiadają również szerokie doświadczenie w zakresie postępowań arbitrażowych oraz w wykorzystywaniu innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Chętnie podejmujemy się prowadzenia spraw o skomplikowanych i wieloaspektowych stanach prawnych i faktycznych.

Oferujemy profesjonalne zastępstwo procesowe również w zakresie:

 

  • uzyskiwania, zaskarżania nakazów zapłaty
  • występowania do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz kierowania spraw do egzekucji komorniczej
  • elektronicznego postępowania upominawczego
  • europejskiego postępowania nakazowego
  • wykonywania, uznawania polskich wyroków za granicą
  • wykonywania zagranicznych wyroków w Polsce
  • ugód sądowych, pozasądowych
  • zabezpieczanie wierzytelności (w tym ustanawianie hipoteki przymusowej)
  • sekurytyzacji należności.